Vysoká účinnosť a nízka spotreba elektrickej energie

Prirodzené kúrenie, ktoré čerpá svoju silu zo vzduchu, ktorý nás obklopuje. Bezplatná a nekonečná obnoviteľná energia.

Prechod na tepelné čerpadlá je jedným z ekologických riešení, ktoré by nás mohlo rýchlejšie zbaviť závislosti na fosílnych palivách. Tepelné čerpadlo je moderné riešenie vykurovania a ohrevu vody. Pri výstavbe nového rodinného domu je dnes tepelné čerpadlo najprirodzenejšou alternatívou. Samozrejme, tepelnými čerpadlami je možné nahrádzať aj pôvodné fosílne zdroje vykurovania v starších rodinných domoch.

Ako funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré si berie teplo z prostredia s nižšou teplotou, aby ho následne previedlo na vyššiu teplotnú hladinu, ktorá je vhodná na ohrev vody alebo na vykurovanie. Skladá sa z niekoľkých dôležitých komponentov – výparníka, kompresoru, kondenzátoru a expanzného ventilu, ktoré sú navzájom prepojené v uzatvorenom cykle.

Najčastejšie sa používajú kompresorové tepelné čerpadlá, v ktorých kompresor stláča a zahrieva chladivo, ktoré následne putuje do kondenzátora. Tam sa z neho odoberie teplo a dochádza k zmene skupenstva z plynného na kvapalné. Skondenzované chladivo potom pokračuje do výparníka, kde sa zasa ohrieva a mení z kvapaliny na plyn. Následne sa cyklus opakuje. Aj keď to na prvý pohľad môže znieť zložito, na rovnakom princípe funguje napríklad chladnička či mraznička.

Najbežnejšie tepelné čerpadlo vzduch – voda tvoria väčšinou 2 časti – vonkajšia a vnútorná, ktoré sú medzi sebou prepojené chladivovým alebo hydraulickým okruhom. Vonkajšia jednotka odoberá teplo zo zvoleného “zdroja” (zem, vzduch, voda). Veľkosť a podoba vonkajšej časti závisí na tom, z akého zdroje sa teplo získava.

Vnútornú jednotku bez zásobníka teplej vody na prvý pohľad nerozoznáte od bežného plynového kotla, zaveseného na stene. Nemá žiadne zvláštne nároky na umiestenie ani na veľkosť priestoru a zaisťuje odovzdávanie tepla do vykurovacieho systému.

Vnútorná jednotka s integrovaným zásobníkom teplej vody zas pripomína väčšiu chladničku, je umiestnená na podlahe v technickej miestnosti, kúpeľni alebo napr. v garáži.

Výhody

Pri väčšine typov tepelných čerpadiel sa nemusíte obávať rastúcich cien palív, pretože sa spoliehate na energiu prirodzene akumulovanú v prírodnom prostredí. Tú dokážu niektoré moderné čerpadlá premeniť nielen na teplo na kúrenie počas zimných mesiacov, ale vďaka spätnému chodu aj na efektívne chladenie priestorov v horúcom počasí.

Ďalšie výhody:

  • nízke prevádzkové náklady (ide o jeden z najúspornejších typov vykurovania)
  • ekologickosť
  • spoľahlivá a komfortná prevádzka, ktorá si nevyžaduje takmer žiadne úsilie
  • bezpečnosť zariadenia

Nevýhody:

  • vyššie obstarávacie náklady (avšak tepelné čerpadlá sa vyznačujú vysokou návratnosťou a vzhľadom na ich šetrnosť k životnému prostrediu sa na tepelné čerpadlá vzťahujú i viaceré dotácie)
  • pri niektorých typoch je montáž náročnejšia, je potrebné vytipovať vhodné umiestnenie vonkajšej jednotky z hľadiska hlučnosti a dbať na ostatné aspekty inštalácie, ako napr. odvedenie kondenzátu z vonkajšej jednotky, estetika riešenia a správna elektroinštalácia.
Prvé tepelné čerpadlo na svete, ktoré vykurovalo budovu, skonštruoval v roku 1928 Slovák Aurel Stodola. Čerpadlo dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody z jazera (ide o uzavretý kruh). Mnohé svetové vedecké spoločnosti a univerzity mu udelili najvyššie vyznamenania a hodnosti. Aurel Stodola bol profesorom Alberta Einsteina.

Neviete kde začať?

Napíšte nám a so všetkým Vám poradíme a navrhneme správne riešenie.

Dohodnúť obhliadku

Cenová ponuka a obhliadka zdarma